Bine ați venit la EDCG INFORMATICA S.R.L.!

Pot în sfârșit, cu mare bucurie să zic "AM REUSIT!"

Da, am reușit cu orarul, și oamenii sunt mulțumiți. Pot să vă spun că am lucrat mult la el, au fost câteva nopți nedormite, cu toate colegele mele, însă a ieșit. Ieri, în prima zi de școală, colegii mei au venit în cancelarie, și au primit scos la imprimantă orarul lor și al claselor unde sunt diriginți, lucru cu care nu erau obișnuiți. Am făcut și "plansa mare" cu orarul centralizator, pe clase, și ore, deși mulți nu credeau că o să iasă. Însă reacția generală a fost super tare. Au fost impresionați. Îl vom pune și pe site-ul școlii, să poată fi văzut oricând. O colegă mi-a spus azi că "E cel mai bun orar de 15 ani până acum".

 

******

Concluzia testelor efectuate în comun este ca programul gp-Untis răspunde tuturor cerințelor de întocmire a orarelor unei universități, poate comunica ușor cu alte sisteme informatice și este un program modern care permite accesul la informație prin Internet, drept pentru care recomandăm studierea utilizării lui la nivelul universitatii.

 

******

În aceste condiții, numeroasele facilități ale programului gp-Untis au ușurat și simplificat munca de generare a unui orar corespunzator cerințelor facultății. Un aspect deosebit de important a fost optimizarea ocupării sălilor ținând cont de sălile aflate la distanță precum și de faptul că sălile sunt una din resursele deficitare ale facultății. Programul gp-Untis a permis crearea unui orar respectând cerințele și restricțiile de timp ale profesorilor precum și planificarea seminariilor/cursurilor care se țin o dată la două săptămâni. Considerăm că realizarea manuală a orarului ar fi fost extrem de dificilă în acest an universitar fără utilizarea acestui soft, având în vedere că trebuiau planificate 107 grupe, 159 profesori, 46 săli, 360 materii și 612 cursuri și seminarii și că, de asemenea, au fost necesare schimbări după întocmirea orarului inițial.

******

Vă mulțumesc pentru prelungirea licenței de orar. Vă trimit link-ul către orarele obținute - profesori și clase.  Vă mulțumesc de altfel și din partea colegilor mei care sunt mulțumiți și de orar și de faptul că și-au cunoscut programul foarte repede după începerea anului școlar. Au putut astfel să-și planifice alte activități mai repede (alte job-uri).

******

 

 

 

Orarul școlii, mai ușor, mai eficient

Carmen Cristiu, Camelia Sfetcu - Gr.Sc.Ind. Nicolae Teclu Bucuresti

Articol apărut în Tribuna Invățământului – nr. 919 , 8-14 octombrie 2007

La început de an școlar, dar nu numai, comisiile pentru întocmirea orarului au foarte mult de lucru. Într-un timp scurt trebuie să stabilească orarul unității școlare ținând cont de planurile de învățământ specifice fiecărei clase. Deasemenea, pentru fiecare filieră și profil de învățământ trebuie definite materiile principale astfel încât să se evite în orarul zilnic al unei clase aglomerarea orelor principale sau prezența lor în zile succesive. În cadrul liceului tehnologic sunt discipline (module) care trebuie să se desfășoare în mai multe ore consecutive, sau cu clasele împărțite în grupe. Există deasemenea discipline care nu au alocat un număr întreg de ore pe săptămână (de exemplu 1,5 ore/săptămână) sau care nu se desfășoară pe intreg parcursul anului scolar. Cu cât cerințele de care trebuie să se țina cont la întocmirea orarului sunt mai numeroase, cu atât dificultatea întocmirii unui orar echilibrat este mai mare.

Dar asta nu este totul! La elaborarea orarului primează necesitățile elevilor, dar totodată trebuie să ne gândim și la colegii nostri profesori. Nu de puține ori ei au cursuri în mai multe unități școlare, și astfel apar restricții în ceea ce privește zilele sau orele în care pot fi prezenți la școală. În plus, trebuie luate în calcul și zilele metodice specifice fiecărei discipline. Ministerul Educației Cercetării și Tineretului, în colaborare cu firma Gruber&Petters Software din Austria au realizat, în cadrul unui proiect pilot, generarea orarului unei unități de învățământ preuniversitar, cu ajutorul programului gp-Untis, program care vine în sprijinul profesorilor din comisiile pentru întocmirea orarului și contribuie la îmbunătățirea și optimizarea activității lor. Printre unitățile de învățământ din București, care au participat la proiect și care au primit gratuit aplicația (licența, CD de instalare și documentația necesară) s-a numărat și Grupul Școlar Industial Nicolae Teclu.

În perioada 3 - 7 septembrie s-au organizat la Colegiul Național “Sfântul Sava” cursurile de instruire pentru utilizarea programului gp-Untis, susținute de reprezentanți ai firmei Gruber&Petters Software din Austria în colaborare cu EDCG-Informatica Bucuresti. Programul are și versiune în limba română și generează in mod automat orare școlare. Pe parcursul seminarului, dl. Andreas Domnanovich, reprezentantul firmei Gruber&Petters Software, a prezentat modul de utilizare a programului, de prelucrare a datelor specifice privind cursurile, profesorii, sălile de clasă precum și posibilitațile de optimizare a orarelor generate automat.

Cu ajutorul acestui program, pe lângă orarul claselor, și al profesorilor, se obțin și informații privind ocuparea sălilor, disponibilitatea profesorilor într-un anumit moment etc. Informațiile sunt deosebit de utile pentru stabilirea serviciului pe școală, a profesorilor suplinitori într-o anumită zi sau oră, daca este cazul. Baza de date referitoare la clase, profesori și săli, oferă posibilitatea generării automate a unor rapoarte solicitate.

Cursul a fost deosebit de util, astfel incât, cu experiența acumulată, am reușit să realizăm orarul pentru acest an școlar, la Grupul Școlar Industrial Nicolae Teclu, cu ajutorul programului gp-Untis într-un timp mult mai scurt, având totodată posibilitatea de a elabora variante diferite pentru perioadele de practică comasată, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar, ținând cont de faptul că la clasele a-XI-a liceu seral planul de invățământ este diferit.

Inițiativa Ministerului Educației Cercetării și Tineretului de lansare a acestui proiect pilot este deosebit de utilă și constituie un pas esențial în procesul de informatizare a invățământului românesc în măsura în care se extinde la toate unitățile școlare indiferent de complexitatea formelor de învățământ.

 

******

Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

 

PROGRAME INTERNAȚIONALE - Inițiate de Ministerul Educației

GP Untis - GENERARE DE ORARE ȘCOLARE

 

Titlul proiectului pilot: "Generarea programului orar al unei unităti de învățământ preuniversitar" în parteneriat cu firma Gruber & Petters Software - Austria

Scopul proiectului:

Realizarea orarului școlar folosind programul GP-Untis, un program de generat orare școlare din Austria, cu experiență de 35 de ani în domeniu.

 

Rezultatele proiectului:

După ce în anul școlar 2006 - 2007 am învățat să lucrăm cu programul și am generat o parte din orar, fără să îl folosim efectiv la clase, în acest an școlar, 2007-2008, liceul a funcționat cu orarul realizat în cadrul acestui program.  Datorită tipului de clase și specializări pe care liceul nostru îl are (orarul fiind extrem de dificil de realizat, în general), am generat 2 orare diferite pentru fiecare semestru.

 

Orarul este în prezent postat pe pagina Web a liceului, ușor de consultat, atât de profesori cât și de elevi și de părinți.

 

Promotorul proiectului, partenerii și rolurile în proiect:

Promotorii acestui proiect sunt Ministerul Educatiei și Cercetării în colaborare cu firma producătoare GP-Untis din Austria și cu Electronic Design Consulting Group - Informatica.

 

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații "Gheorghe Airinei"